Gespecialiseerde mediation Den Bosch

GESPECIALISEERDE MEDIATION EN ADVIES

voor conflictbemiddeling en hulp bij samenwerking

☞ Bel voor een informatief gesprek

Direct naar:

Waarom 4C Mediation?

4C Mediation

Marjolein van Kampen van 4C Mediation is een erkend specialist op het gebied van conflicten, zoals conflictbemiddeling en het verbeteren van communicatie en samenwerking. 4C Mediation is gevestigd in Den Bosch, maar heeft het werkgebied in heel Nederland.

4C (“foresee”) omdat vooruitkijken, toekomstgerichtheid, nodig is om een conflict op te lossen.

Lees hier meer.

Voor wie?

Voor mensen die een conflict hebben op het werk, met een zakenpartner, over een ICT project, of over een omgangsregeling na een scheiding. Ook voor managers of leidinggevenden en bestuurders, die beter willen leren omgaan met lastige situaties, of voor organisaties die conflict management willen implementeren. Voor ICT gerelateerde conflicten kunt u ook terecht bij 4C Mediation.

Lees hier meer.

Van conflict naar communicatie

“Ik begeleid betrokkenen van een conflict naar communicatie. Door samen op zoek te gaan naar de verstorende elementen ontstaat inzicht. Wat is er gebeurd waardoor het (beginnend) conflict is ontstaan en wat is nodig, om de situatie te verbeteren? Naarmate meer puzzelstukjes op tafel komen, groeit de kans op wederzijds begrip en kan de communicatie herstellen.”

Bel of mail:

Marjolein van Kampen, MfN en ADR registermediator, ADR conflictcoach en conflictadviseur.

✆  06 – 15322810

info@4cmediation.nl

Conflictbeheersing begint met een gesprek.

Wilt u eerst weten of uw situatie geschikt is voor mediation, doe dan hier de zelftest.

Wilt u weten waar uw organisatie conflict-risico loopt? Vraag een conflictscan aan.

Waar heeft u hulp bij nodig?

Zakelijk of ICT conflict

Zakelijke mediation (business mediation) richt zich op zakelijke conflicten en ICT mediation is gericht op ICT conflicten. Deze vorm van mediation is gericht op behoud van zakelijke relaties, bespaart tijd en kosten en kan zelfs nieuwe deals opleveren.

Arbeids conflict

Conflicten op het werk, ofwel arbeidsconflicten, zijn aan de orde van de dag. Conflictpreventie biedt veel mogelijkheden. Voor langdurige arbeidsconflicten biedt arbeidsmediation uitkomst.

Omgangs mediation

Zorg- of omgangsmediation kan worden ingezet wanneer ouders problemen ondervinden bij het maken van afspraken over het ouderschapsplan, de zorgverdeling of over de omgangsregeling met hun kinderen.

Coaching en advies

4C Mediation biedt ondersteuning aan organisaties en bedrijven om conflicten te voorkomen, conflictsituaties te herkennen en ontstane conflicten vroegtijdig te de-escaleren.

Naar win-win vanuit uw belangen behoeften

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Vaak gaat een conflict niet om regels, maar om misverstanden, miscommunicatie of verkeerde bejegening. Door daar aandacht aan te geven tijdens de mediation, ligt een oplossing vaak binnen bereik, voor veel soorten conflicten.

Bij mediation zijn partijen bereid zelf gezamenlijk hun conflict(en) op te lossen via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. De mediator is een deskundige bemiddelaar die de betrokkenen kan helpen vastgelopen conflicten weer in beweging te krijgen zodat onderhandelingen over een oplossing mogelijk zijn. Soms is daarvoor nodig dat de relatie tussen de conflictpartijen (enigszins) wordt hersteld, zodat er voldoende vertrouwen is om afspraken te maken.

De mediator spreekt geen oordeel uit en geeft geen inhoudelijke bijdrage. Wel zorgt de mediator er voor dat de oplossing op uitvoerbaarheid wordt getoetst. Lees hier verder over mediation.

Wil een mediation kans van slagen hebben, dan moeten partijen de bereidheid hebben om met elkaar te onderhandelen en moet er ook onderhandelingsruimte zijn. Vaak denkt de één dat de ander niet wil onderhandelen. Dit misverstand is te vermijden als beide partijen een zelftest invullen. Doe de zelftest hier:

Mediation, wanneer wel?

u bent gemotiveerd om het conflict op te lossen èn

u heeft de bereidheid met de ander te onderhandelen of met elkaar in gesprek te gaan èn

het conflict is niet te ver geëscaleerd

Ook:

het in stand houden van de relatie is van belang

geheimhouding of vertrouwen is belangrijk

Praktische overwegingen voor mediation

U kunt ook voor mediation kiezen uit praktische overwegingen:

  • Kosten

    mediation is meestal goedkoper dan een juridische procedure

  • Tijd

    mediation is vaak sneller dan een juridische procedure

  • Kwaliteit

    mediation levert vaak beter houdbare afspraken voor de toekomst, omdat u ze zelf heeft bedacht in plaats van opgelegd gekregen door een buitenstaander

Mediation, wanneer niet?

het conflict is te ver geëscaleerd

het gaat een partij er vooral om het eigen gelijk in het openbaar te bewijzen

er is geen onderhandelingsbereidheid of onderhandelingsruimte

er is onoverbrugbare machtsongelijkheid

er is precedent nodig (jurisprudentie vorming)

Heeft u een conflict? Komt u er zelf niet goed uit? Heeft u behoefte aan een neutrale derde partij, een mediator, die u professioneel kan begeleiden naar een constructieve oplossing van het conflict? Neem dan contact op voor een gesprek.